[Soal Jawab Parlimen] Pembinaan jalan keluar masuk ke Lebuhraya Kuala Lumpur–Putrajaya

26 05 2008

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 20.05.2008


SOALAN:
Y.B. Puan Teo Nie Ching [Serdang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan memandangkan Lebuhraya KL–Putrajaya melalui kawasan Serdang, sama ada kerajaan merancang untuk membina satu jalan keluar-masuk untuk memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut dan sekiranya ada, bilakah jalan-jalan tersebut akan dibina?

JAWAPAN daripada Menteri:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli yang Berhormat, buat masa ini pihak kerajaan tiada rancangan untuk membina satu persimpangan bertingkat di Jalan Puchong – Seri Kembangan (Bandar Putra Permai) sebagai jalan keluar masuk ke Lebuhraya Kuala Lumpur – Putrajaya.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: