[Soal Jawab Parlimen] Jawapan daripada Menteri mengenai pilihanraya Kerajaan Tempatan

26 05 2008

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 26.05.2008


SOALAN:
Y.B. Puan Teo Nie Ching [Serdang] minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan sama ada Kementerian merancang untuk memulihkan sistem pilihanraya bagi Kerajaan Tempatan dan Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sekiranya, ya, bila dan tidak, mengapa.
JAWAPAN daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli yang Berhormat, Kerajaan tidak bercadang untuk mengadakan pilihanraya Kerajaan Tempatan.

Komen saya terhadap Jawapan Menteri:

Saya betul-betul kecewa terhadap jawapan sebegini. Bukan kerana jawapan negatif Menteri, tetapi nampaknya Menteri ini langsung tidak faham BM. Bahagian kedua soalan saya telah menanya Menteri sekiranya Kementerian tidak merancang untuk memulihkan sistem pilihanraya bagi Kerajaan Tempatan dan Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, MENGAPA? Walau bagaimanapun, Menteri langsung tidak mengendahkan soalan bahagian kedua saya. Bagaimana kita boleh mencapai Parlimen 1st class (bertaraf dunia) sekiranya Menteri-Menteri tidak menunjukkan keikhlasan dan ketulenan dalam jawapan mereka?

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: